Slagelse Kanon

Side | 61 Der er 16 fokusord. Fokusord, I ikke har udvalgt, kan bruges i mange andre sammenhænge. Sprogleg Enkelte steder i forløbet arbejdes der med fx skibet er ladet med med adjektiver/ tillægsord som fx stor/ lille, gammel/ ung. Dette arbejde kan med held udvides i forhold til den konkrete børnegruppe. Det sproglige arbejde går også igen i arbejdet med bogquizzen (se mere under bogquiz). Billedsamtale Billederne er en vigtigt del af den dialogiske læsning, idet billederne i børnebøger ofte såvel undersøtter som udvider forståelsen af teksten. Det er vigtigt, at børnene gennem billederne får talt om, hvem de selv er i forhold til personerne på billedet. Vi har i forløbet også valgt at bruge billederne til at tale om mimik og ansigtsudtryk i en forståelse af, hvordan personerne har det, og hvordan det kan aflæses i deres ansigtsudtryk. Bogsamtale ud fra de fire grundlæggende spørgsmål Vi har valgt, at anvende Chambers fire grundlæggende spørgsmål til teksten som en gennemgående aktivitet i forbindelse med alle kapitler. Vi vil stærkt anbefale, at dette arbejde fortsætter i læsningen af resten af bogen. Det er vigtigt, at børnene tager aktivt stilling til teksten og vender sig til, at de alle har en aktiv stemme i samtalen. Det er ikke den voksne eller et enkelt af børnene, der har patent på sandheden om teksten. Alle kan sige, hvad de godt kunne lide, eller hvad de undrede sig over. At undre sig er ikke noget, der falder naturligt for alle børn, men en meget vigtig del af selve det at lære at lære, og derfor skal undringen have plads i forløbet. Hvorfor …? er et vigtigt spørgsmål at stille! Tal om…. I særligt inspirationskataloget til sidst er der en række emner, som vi foreslår, at man kan tage op i en samtale med børnene. Formålet er, lige som det er gældende med de fire grundspørgsmål, at få barnet til at tage aktiv stiling til tekstens problemstillinger og ikke mindst relatere dem til egne erfaringer. Litteraturlæsning skaber empatiske mennesker, der kan leve sig ind i andre menneskers problemstilling og sætte sig i deres sted. Gennem litteraturen får man sommenneske billeder af forskellige handlemuligheder. Litteraturen er således en meget vigtig faktor i barnets alsidige- og personlige udvikling.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIyMw==