Slagelse Kanon

Side | 60 Villads fra Valby Storbørnsgruppen Indledning til forløbet Inspiration Vi har i forløbet ladet os inspirere af Jette Løntofts metode for dialogisk læsning, som den praktiseres i materialet Læseleg støttet af Mary Fonden. Man kan med stort held supplere arbejdet med Villads-forløbet med yderligere forløb fra Læseleg-materialet på http://laeseleg.dk/. Fordelen ved metoden i Læseleg er, at den kan anvendes helt fra dagplejen/ vuggestuen og ind i indskolingen, så selve metoden er eksemplarisk og danner bro mellem de forskellige dagtilbud og skole. Forløbet er tænkt over 2 uger med meget bundne aktiviteter i uge 1 og mere frie aktiviteter i uge 2. Før- under og efter læsning Det er vigtigt, at der arbejdes før, under og efter læsning af det enkelte afsnit af bogen, så børnens forforståelse hjælper dem i forståelsen af teksten, og så teksten efterbearbejdes, så de får en større forståelse for tekstens problemstillinger og dermed indirekte også, hvad de kan bruge teksten til i deres eget liv, som afsæt for barnets alsidige- og personlige udvikling. Aktiviteter i forløbet - og formålet med dem Vi har valgt at arbejde med en række tilbagevendende aktiviter, som let kan overføres til arbejdet med andre højtlæsningstekster og billedbøger Fokusord/ ordmemory Arbejdet med alle afsnit starter med forforståelsesarbejde gennem 16 fokusord fra teksten- udvælg mindst 8 af fokusordene. For elever med en flersproglig baggrund eller for sprogsvage børn er det vigtigt, at teksten er med til at udvikle deres ordforråd, og at ordene også giver dem et bedre afsæt for at forstå teksten under oplæsning. Ordene bruges på mange måder i arbejdet med teksten både før, under og efter læsning af teksten. Jo flere gange og jo flere måder et ord aktiveres, des større mulighed er der for, at ordet bliver en aktiv del af barnets eget ordforråd – så barnets eget sprog strækkes.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIyMw==