Brobygning mellem dagtilbud og skole i Slagelse Kommune

Side | 6 Krible Krable Krible Krable forløbet bygger på principperne i ”God praksis i læringsmiljøerne” som er en del af det fælles læringsgrundlag i Slagelse kommune. Dette stemmer godt overens med det overordnede formål i kanonen og Krible Krable forløbet, som er at styrke børns oplevelse af kontinuitet og sammenhæng mellem børnehave og skole. Forløbet tilbyder børn mulighed for at opbygge en begyndende forståelse af sig selv som et lærende menneske, der kan genkende og overføre læring og læringsstrategier mellem forskellige læringsrum. Hermed forstærkes muligheden for større tryghed og tro på egne kompetencer. Krible Krable forløbet er tilrettelagt efter bevægelsen inde – ude – inde. Denne proces tilbyder en vekselvirkning i børnenes aktiviteter mellem teoretisk læring samt stimulering af børnenes nysgerrighed og undren over til udendørs konkrete aktiviteter med fælles motiveret udforskning og undersøgelse tilbage til indendørs fælles refleksion, bearbejdning og evaluering af det opdagede og lærte. Målene for børnenes alsidige og personlige udvikling i Krible Krable forløbet handler om, at børnene sammen er aktive og udfolder sig i forskellige læringsrum og således får mulighed for at opdage egne potentialer. Børnene deltager og spejler sig i hinandens læringsprocesser og får mulighed for at udvikle forståelsen af sig selv som lærende mennesker. Børnenes oplevelser af at være kompetente i aktiviteterne understøttes ved vekselvirkningen mellem de forskellige læringsrum inde og ude, hvor behovet for forskellige færdigheder og kundskaber varierer. De faglige mål i Krible Krable forløbet omhandler børnenes læring i forhold til at bevæge sig undersøgende og erfarent i naturen på baggrund af viden og med motivation for at indsamle mere viden. Børnene anvender antal- og størrelsesforståelse samt sortering, kategorisering og beskrivelser på baggrund af opmærksomhed på egenskaber og fysiske udtryk. Børnene arbejder i dialoger i makkerpar, som en veksling mellem at lytte og udtrykke sig. Børnene anvender sproget i relation til at undersøge og reflektere i fællesskab og samarbejde med vidende og inspirerende voksne. I uderummet er der helt praktisk brug for samarbejde og for at hjælpes ad med at løse de konkrete opgaver. Derfor at en overvejende del af aktiviteter i Krible Krable forløbet organiseret i makkerpar. Rigtig god fornøjelse med udforskning inde og ude!

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIyMw==