Brobygning mellem dagtilbud og skole i Slagelse Kommune

Side | 4 I dagtilbud giver det mening at arbejde med it og medier både kompetencemæssigt og dannelsesmæssigt. IPaden er et godt værktøj til dagtilbud, da der kan være læring i brugen af målrettede apps både sprogmæssigt, kognitivt og motorisk. Børn i dagtilbud kan oftest ikke læse, men genkender ikoner, og den intuitive brugerflade gør, at børnene kan bruge apps. Ved at bruge iPaden som kamera har man mange muligheder for at arbejde med dokumentation, produktion og evaluering. I inspirationskataloget efter hvert forløb foreslår vi yderligere apps, man kan arbejde med både i dagtilbud og i skolen. Endelig er det vigtigt i det pædagogiske arbejde med fx iPads, at det er som understøttende funktion – og at der er retningslinjer for brugen af dem i aktiviteterne. Man kan udarbejde en digital strategi, eller somminimum, som pædagogisk personale forholde sig til og fastsætte rammer for brugen af iPads, i det pædagogiske arbejde med børnene – også når Kanon ikke er i spil. Læsmere om it der understøtter de seks læreplanstemaer her. Sprog Sproget er vigtigt for barnets personlige og sociale udvikling. Sproget er det vigtigste middel til at kunne kommunikere med andre mennesker. De sproglige kompetencer er afgørende for tilegnelsen af læring og sociale relationer og på sigt for at indgå aktivt i et demokratisk fællesskab. Sproget spiller en væsentlig rolle, når barnet skal fortælle andre, hvad det gerne vil, hvilke behov det har osv. Det hjælper barnet med at genkende og anerkende følelser, såvel hos sig selv som hos andre. Forskning viser: • at børns skriftsproglige udvikling begynder tidligt - langt før skolestart. • at der er sammenhæng mellem de 3-åriges sprog og de 17-åriges læsekompetencer • at der allerede i vuggestuen ses markante forskelle i børnenes kompetencer og at denne forskel er stabil • at et tidligt fokus styrker børns senere læse- og skrivefærdighed Kilder: Forskningsrapport fra UVM august 2016, National Reading Panel 2000, Ehri 2004, Elbro 2014 Sprog læres i brug. Kontinuerligt fokus på ordforråd og dialog er nødvendig for tilegnelsen af sprog. Nye ord skal indgå i samtaler i læringsfællesskaber.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIyMw==