Brobygning mellem dagtilbud og skole i Slagelse Kommune

Side | 3 De tre fokusområder KANON som det fælles obligatoriske grundlag for bedre overgange med fokus på sprog, it og bevægelse Krop og bevægelse Krop og bevægelse er en supplerende arbejdsmetode i forhold til forståelse af opgaver og læringsmål og i forhold til trivsel og glæde og skal derfor inddrages i alle 3 brobygningsforløb. I både dagtilbud og skole giver det mening at arbejde med krop og bevægelse - kompetencemæssigt og dannelsesmæssigt. Krop og bevægelse er en optimal metode at anvende i forhold til at styrke både den alsidige personlige udvikling, men også sociale kompetencer og sprogforståelse, hvis den voksne har en pædagogisk tilgang. Krop og læring er to sider af samme sag. For det første understøtter sansning, krop og bevægelse den kognitive læring ved, at især mindre børn, forstår ved at erfare med egen krop og desuden aktiveres hjernen ved aktivt brug af krop, hvilket fremmer den kognitive forståelse, hukommelse og koncentration. Ved at udvikle børnenes grundmotorik skabes en forudsætning for at kunne sidde på en stol og i øvrigt indgå med afstemt krop i et fællesskab. Krop og bevægelse er derfor med i kanonen for dels at understøtte den sproglige og faglige læring, og dels for at have fokus på børnenes motoriske udvikling med henblik på at fremme forudsætningerne for at imødekomme læringsmiljøet i skolen. I de 2 brobygningstemaer ”Villads” og ”Krible Krable” er krop og bevægelse tænkt som understøttende i forhold til læring og forståelse, og i det selvstændige tema ”Min fantastisk krop” er bevægelsen metoden til at fremme styrke, kondition og grundmotorik, hvor det sproglige fokus knytter an til bevidstheden om kroppens funktioner. Der er valgt aktiviteter, som børnene selv kan lege efterfølgende. It Børns medieerfaring grundlægges tidligt og ved skolestart har de allerede digitale kompetencer, der stammer fra både dagtilbud og fritid. Folkeskolen bygger videre på denne medieerfaring, og det er hensigtsmæssigt for børnene, at der er en ensartethed i de kompetencer, som de bringer med sig. It bør indgå som en integreret del af det indhold, de forløb og de arbejdsmetoder, der arbejdes med – derfor også i denne Kanon. Således er it en mulighed i forhold til løsning af opgaver, alt efter hvilken opgave, der skal løses, og kan således også være et valg i dagtilbud ligesom i skolen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIyMw==