Brobygning mellem dagtilbud og skole i Slagelse Kommune

Side | 2 Brobygningskanon i Slagelse Brobygning mellem dagtilbud og skole er så betydningsfuld, at vi fortsat finder det afgørende, at der er en Kanon. Der er i 5 år blevet arbejdet godt med den første Kanon. Og nu er tiden inde til at skyde den nye Kanon i gang. Formålet med Kanonen er fortsat at skabe trygge overgange for børnene gennem genkendelige aktiviteter og metoder på tværs af dagtilbud og skoler. Samtidig bliver børnene gennem de nye kanonforløb introduceret til aktiviteter og lege, som ud over de sproglige kompetencer også styrker børnenes alsidige, personlige, kropslige og digitale kompetencer. Den nye Kanon består af tre forløb, hvor alle skal arbejde med: Et ’krible-krable’ forløb i foråret, et forløb om ’min fantastiske krop’ i efteråret og et forløb om ’Villads fra Valby’ i løbet af vinteren. Hvert forløb strækker sig over to uger. Ud over de obligatoriske aktiviteter er der til hvert forløb en inspirationsliste med ideer til flere aktiviteter. Til hver ”før skolegruppe” og børnehaveklasse er der en materialekasse til de forskellige aktiviteter. Samarbejdet om børnenes overgang foregår hen over hele året og er forankret i skoledistrikterne. Det betyder, at distriktsskolen og børnehaverne i distriktet er forpligtede på at samarbejde og i fællesskab planlægge og evaluere det lokale overgangsarbejde i distriktet. Aktiviteterne i overgangsarbejdet fremgår af det nye årshjul . Se årshjulet her . Denne Kanon og det reviderede årshjul tager afsæt i Slagelse Kommunes Læringsgrundlag. Læringsgrundlaget er en fælles ramme og retning for dagtilbuds -og skolers arbejde med børns læring og udvikling. Læringsgrundlaget sætter blandt andet fokus på den gode praksis i overgangsarbejdet og kan oplagt bruges som et redskab i samarbejdet omkring børnenes overgang. Vi ønsker jer god fornøjelse. Berit Vilsbøll og Per Kensø

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIyMw==